โรงพยาบาลนวมินทร์,NAVAMINTHRA,HOSPITAL,โรงพยาบาลเอกชน,โรงบาลมีนบุรี,บริการด้านการแพทย์,ตรวจรักษาโรค,วินิจฉัยโรค,ความชำนาญการ,แพทย์รักษาโรค,รักษาตับ,รักษามะเร็ง,โรงบาลนวมินทร์,ตรวจสุขภาพ,ตรวจกระดูกและข้อ,ศัลยกรรมตกแต่ง,ผิวหนังและเลเซอร์,ทันตกรรม,เลสิค,ล้างลำไส้,โรคเฉพาะทาง,หัวใจ,สมอง นัดหมายพบแพทย์,นัดพบหมอโรงพยาบาลนวมินทร์,NAVAMINTHRA,HOSPITAL,โรงพยาบาลเอกชน,โรงบาลมีนบุรี,บริการด้านการแพทย์,ตรวจรักษาโรค,วินิจฉัยโรค,ความชำนาญการ,แพทย์รักษาโรค,รักษาตับ,รักษามะเร็ง,โรงบาลนวมินทร์,ตรวจสุขภาพ,ตรวจกระดูกและข้อ,ศัลยกรรมตกแต่ง,ผิวหนังและเลเซอร์,ทันตกรรม,เลสิค,ล้างลำไส้,โรคเฉพาะทาง,หัวใจ,สมอง โรงพยาบาลนวมินทร์,NAVAMINTHRA,HOSPITAL,โรงพยาบาลเอกชน,โรงบาลมีนบุรี,บริการด้านการแพทย์,ตรวจรักษาโรค,วินิจฉัยโรค,ความชำนาญการ,แพทย์รักษาโรค,รักษาตับ,รักษามะเร็ง,โรงบาลนวมินทร์,ตรวจสุขภาพ,ตรวจกระดูกและข้อ,ศัลยกรรมตกแต่ง,ผิวหนังและเลเซอร์,ทันตกรรม,เลสิค,ล้างลำไส้,โรคเฉพาะทาง,หัวใจ,สมอง
 
โรงพยาบาลนวมินทร์,NAVAMINTHRA,HOSPITAL,โรงพยาบาลเอกชน,โรงบาลมีนบุรี,บริการด้านการแพทย์,ตรวจรักษาโรค,วินิจฉัยโรค,ความชำนาญการ,แพทย์รักษาโรค,รักษาตับ,รักษามะเร็ง,โรงบาลนวมินทร์,ตรวจสุขภาพ,ตรวจกระดูกและข้อ,ศัลยกรรมตกแต่ง,ผิวหนังและเลเซอร์,ทันตกรรม,เลสิค,ล้างลำไส้,โรคเฉพาะทาง,หัวใจ,สมอง
 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์,NAVAMINTHRA,HOSPITAL,โรงพยาบาลเอกชน,โรงบาลมีนบุรี,บริการด้านการแพทย์,ตรวจรักษาโรค,วินิจฉัยโรค,ความชำนาญการ,แพทย์รักษาโรค,รักษาตับ,รักษามะเร็ง,โรงบาลนวมินทร์,ตรวจสุขภาพ,ตรวจกระดูกและข้อ,ศัลยกรรมตกแต่ง,ผิวหนังและเลเซอร์,ทันตกรรม,เลสิค,ล้างลำไส้,โรคเฉพาะทาง,หัวใจ,สมอง
โรงพยาบาลนวมินทร์,NAVAMINTHRA,HOSPITAL,โรงพยาบาลเอกชน,โรงบาลมีนบุรี,บริการด้านการแพทย์,ตรวจรักษาโรค,วินิจฉัยโรค,ความชำนาญการ,แพทย์รักษาโรค,รักษาตับ,รักษามะเร็ง,โรงบาลนวมินทร์,ตรวจสุขภาพ,ตรวจกระดูกและข้อ,ศัลยกรรมตกแต่ง,ผิวหนังและเลเซอร์,ทันตกรรม,เลสิค,ล้างลำไส้,โรคเฉพาะทาง,หัวใจ,สมอง

โรงพยาบาลนวมินทร์,NAVAMINTHRA,HOSPITAL,โรงพยาบาลเอกชน,โรงบาลมีนบุรี,บริการด้านการแพทย์,ตรวจรักษาโรค,วินิจฉัยโรค,ความชำนาญการ,แพทย์รักษาโรค,รักษาตับ,รักษามะเร็ง,โรงบาลนวมินทร์,ตรวจสุขภาพ,ตรวจกระดูกและข้อ,ศัลยกรรมตกแต่ง,ผิวหนังและเลเซอร์,ทันตกรรม,เลสิค,ล้างลำไส้,โรคเฉพาะทาง,หัวใจ,สมอง
         
นวมินทร์ 1 สหคลินิก
40,42,44,46,48 ถ.สีหบุรานุกิจแขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00-16.00น.
เบอร์โทร 02-918-5080 ต่อ 737
มือถือ 080-249-9692
คลินิกเวชกรรมมีนบุรี
33,35,37,39 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-11.00น.

เบอร์โทร 02-918-5080 ต่อ 246
มีนบุรีคลินิกเวชกรรม
139/16-17 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510
จันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-20.00น.
เบอร์โทร 02-918-6195-6

นวมินทร์ 3 สหคลินิก
(สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
82 ซ.ฉลองกรุง 31 ถ.ฉลองกรุงแขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
จันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-20.00น.
เบอร์โทร 02-739-6273-4
 
เคหะร่มเกล้าคลินิกเวชกรรม
106/737 -738 ถ.เคหะร่มเกล้า31 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. 10520
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-11.00น.
เบอร์โทร 02-543-0008
 
ราษฎร์พัฒนาคลินิกเวชกรรม
12/4-5 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00-16.00น.
เบอร์โทร 02-136-2729

หทัยราษฎร์ 39 คลินิกเวชกรรม
79/1 ซ.หทัยราษฎร์ 39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00-16.00น.
เบอร์โทร 02-003-2048
 
นวมินทร์สุขภาพดีคลินิกเวชกรรม
(สาขาลำผักชี)
38 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กทม. 10530
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00-16.00น.
เบอร์โทร 02-007-5323
 
หน้านิคมลาดกระบังคลินิกเวชกรรม
119/36 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00-16.00น.
เบอร์โทร 02-327-4199

เสนานิคมคลินิกเวชกรรม
57/35 ถ.เสนานิคม แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10520
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00-16.00น.
เบอร์โทร 02-907-0542
มือถือ 064-835-9701
 
รัตนบัณฑิตคลินิกเวชกรรม
17,19/6 ซ.ลาดพร้าว107(ดีสมโชค) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-11.00น.
เบอร์โทร 02-377-0855
 
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม
49,51,53,55,57,59 ซ.สีหบุรานุกิจ10 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
จันทร์-อาทิตย์ เวลา 07.00-21.00น.
เบอร์โทร 02-918-5080 ต่อ 159
         
 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์,NAVAMINTHRA,HOSPITAL,โรงพยาบาลเอกชน,โรงบาลมีนบุรี,บริการด้านการแพทย์,ตรวจรักษาโรค,วินิจฉัยโรค,ความชำนาญการ,แพทย์รักษาโรค,รักษาตับ,รักษามะเร็ง,โรงบาลนวมินทร์,ตรวจสุขภาพ,ตรวจกระดูกและข้อ,ศัลยกรรมตกแต่ง,ผิวหนังและเลเซอร์,ทันตกรรม,เลสิค,ล้างลำไส้,โรคเฉพาะทาง,หัวใจ,สมอง
 
 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์,NAVAMINTHRA,HOSPITAL,โรงพยาบาลเอกชน,โรงบาลมีนบุรี,บริการด้านการแพทย์,ตรวจรักษาโรค,วินิจฉัยโรค,ความชำนาญการ,แพทย์รักษาโรค,รักษาตับ,รักษามะเร็ง,โรงบาลนวมินทร์,ตรวจสุขภาพ,ตรวจกระดูกและข้อ,ศัลยกรรมตกแต่ง,ผิวหนังและเลเซอร์,ทันตกรรม,เลสิค,ล้างลำไส้,โรคเฉพาะทาง,หัวใจ,สมอง โรงพยาบาลนวมินทร์,NAVAMINTHRA,HOSPITAL,โรงพยาบาลเอกชน,โรงบาลมีนบุรี,บริการด้านการแพทย์,ตรวจรักษาโรค,วินิจฉัยโรค,ความชำนาญการ,แพทย์รักษาโรค,รักษาตับ,รักษามะเร็ง,โรงบาลนวมินทร์,ตรวจสุขภาพ,ตรวจกระดูกและข้อ,ศัลยกรรมตกแต่ง,ผิวหนังและเลเซอร์,ทันตกรรม,เลสิค,ล้างลำไส้,โรคเฉพาะทาง,หัวใจ,สมอง
โรงพยาบาลนวมินทร์  NAVAMINTHRA HOSPITAL
"โรงพยาบาลนวมินทร์ เป็นโรงพยาบาลที่ชุมชนในเขตกรุงเทพตะวันออกให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ"
เลขที่ 41 ถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 02-918-5080 www.navaminhospital.com
E-mail : navamin_mk@hotmail.com Line : @navamin
เว็บนี้ถูกออกแบบโดยทีมงาน กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามคัดลอกข้อมูลรูปภาพ
หากนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด